Vid årsmötet valdes som ledamöter i styrelsen följande:

 Ordförande Rolf Hallin Jälkarbyn 317  
 Kassör Hans Andersson Jälkarbyn 303  
 Ledamöter Birgitta Hallin Jälkarbyn 317  
  Sonja Andersson Jälkarbyn 303  
  Andreas Michols Jälkarbyn 202  
  Thomas Yxfeldt Jälkarbyn 302  
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image