Vid årsmötet valdes som ledamöter i styrelsen följande:

 Ordförande Rolf Hallin Jälkarbyn 317  
 Kassör Hans Andersson Jälkarbyn 303  
 Ledamöter Bengt Erikson Utah 40  
  Birgitta Hallin Jälkarbyn 317  
  Sonja Andersson Jälkarbyn 303  
  Andreas Michols Jälkarbyn 202  
  Thomas Yxfeldt Jälkarbyn 302  
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image