NYHETSBREV 2,  november 2015

Hej bybor,

Här kommer på nytt lite underhandsinformation till er som har anmält att ni är intresserade av bredbandsfiber i Jälkarbyn med omnejd. Vi försöker i möjligaste mån även informera alla som bor eller äger fastighet inom området.

Vi är tacksamma om ni informerar oss om ny e-postadress. Ibland kan styrelsen behöva nå fram med snabbinformation. Alla har inte e-post eller tillgång till dator. Prata gärna med era grannar för att informera och informeras.

Fortlöpande information anslås även på anslagstavlan vid klockstapeln i Jälkarbyparken.

Vår hemsida på nätet är nu igång. Den finns på webbadressen www.jalkarbynfiber.se. Vi försöker fortsätta att uppdatera den så snart det finns nyheter om förberedelserna för fiberarbetet.

I oktober fick vi meddelande från Länsstyrelsen att Länsstyrelsen inte kan fatta det beslut om bredbandsstöd, som planerats under oktober. Jordbruksverket håller fortfarande på att utarbeta föreskrifter. I praktiken innebär det att det tyvärr kommer att dröja till januari/februari 2016 innan vi kommer att få beslut om vi får det bidrag, som är en förutsättning för att vi ska kunna sätta igång.

Först efter Länsstyrelsens beslut avser vi att ta kontakt med er för att skriva avtal om anslutning till bredbandsfiber. Vi kommer också att ta kontakt med markägare för att skriva avtal om mark­intrång. Samtidigt startar arbetet med upphandling av grävningstjänsten.

Vi bedömer i dagsläget att kostnaden för respektive hushåll kommer att understiga 20 000 kronor. Om man väljer att inte ansluta sig från början, utan vill ansluta senare, kommer det att bli mycket dyrare, ca 60 000 kr, i och med att kostnaden då inte är bidragsberättigad.

Under sommaren har nödvändiga samråd skett med Länsstyrelsens kultur- och naturvårdsenheter samt med Hedemora kommun. Länsstyrelsens kultur- och naturvårds­enheter har synpunkter på vissa planerade ledningssträckor. Det ska nog inte vara några problem att ta hänsyn till och ändra ledningssträckor utifrån dessa synpunkter.

Ytterligare några hushåll har tagit ställning till att vara med och det är nu ca 75 st som sagt sig vara intresserade.

Hälsningar

Styrelsen för Jälkarbyn Fiber Ekonomisk förening

e-postadress: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

hemsida: www.jalkarbynfiber.se

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image