Nyheter Januari 2017

Ca 75 hushåll har nu skickat in sina avtal och betalat in delbetalningen 10 000 kr. Roligt tycker vi i Styrelsen, att gensvaret är så stort!

Här kommer lite info från Tuna Fiberteknik AB i januari 2017:
Min tanke med arbetsgången när det gäller grävningen:
·         Jag tar fram ett förslag på schaktning av huvudledning i början av januari 2017, som jag skickar över till Styrelsen för påseende och kommentarer. Här vill jag gärna ha synpunkter vad det gäller markförhållanden m.m. som kan underlätta arbetet och även om ni anser att det finns bättre alternativ.
·         Efter att ni återkommit med synpunkter så spikar vi schaktplanen för huvudledningen senast 1/2 2017.
·         Under februari arbetar vi vidare med att fastighetsägarna får rita in var/hur dom vill ha in fibern i huset. Här vill jag ha direktkontakt med medlemmarna, och vid behov, besöka dem på plats för stöd och rådgivning kring placering av fiberboxen.
·         Målsättningen är att ha tomtgrävningarna beslutade och klara senast 1/3 2017.
·         1/3 2017 ska vi alltså ha allting förberett och klart för att köra igång att gräva, så fort tjälen gått ur marken.

 

Vänliga hälsningar
Styrelsen

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image