Beslut från Länsstyrelsen!

Den 10 maj 2016 fattade Länsstyrelsen det efterlängtade beslutet om att Jälkarbyn Fiber ek förening får det sökta projektstödet för utbyggnad av fibernät för bredband. Mer info om vad som händer härnäst kommer på mötet den 13 juni och löpande här på sidan.

I slutet av april skickade styrelsen för Jälkarbyn Fiber ek förening ut ett informationsbrev tillsammans med blankett för medlemsansökan och med begäran om inbetalning av medlemsavgift för 2016. Blanketten och inbetalningen skulle vara inskickade senast den 15 maj. Medlemsavgiften 100 kr inbetalad på bankgiro 5081-3013 och blanketten Ansökan om medlemskap skickad till Jälkarbyn Fiber ek förening, c/o Andersson, Jälkarbyn 303, 776 95 Vikmanshyttan.

När slutdatum 15 maj passerades hade vi fått in 55 anmälningar om medlemskap. Vi har tidigare fått muntliga intresseanmälningar från ca 75 hushåll. 55 skriftliga medlemskap är för få för att projektet ska kunna drivas vidare och genomföras. Vi ser med förväntan fram emot att ni som ännu inte anmält er som medlemmar gör det i god tid före årsmötet. Blankett för ansökan om medlemskap bifogas.                                                                                                   

Hälsningar

Styrelsen för Jälkarbyn Fiber ek förening

 

 

 

Hej alla fiberintresserade!


I väntan på besked från Länsstyrelsen/Jordbruksverket angående bidrag till utbyggnad av fibernät för bredband har styrelsen för Jälkarbyn Fiber beslutat att vi nu sätter igång med medlemsansökningar! Det finns redan ett 70-tal som muntligt anmält intresse av att få fiber ut till sin fastighet här i Jälkarbyn med omnejd.
Ni har nu möjlighet att betala in medlemsavgift för 2016 (100 kronor) för att bli medlem i Jälkarbyn Fiber ekonomisk förening. Varje fastighet betalar en avgift oavsett antalet ägare.
Ni förbinder er INTE till att betala några andra kostnader eller anta erbjudandet om fiberanslutning för att ni blir medlem! Det handlar om att bygga upp en förening så att vi har en stabil plattform att gå vidare med. Tillräckligt många medlemmar först alltså, SEDAN får var och en ta ställning till om man vill gå vidare.
Betalning av medlemsavgiften sker till Jälkarbyn Fiber ekonomisk förenings bankgiro 5081-3013. Du blir medlem när avgiften registrerats på föreningens konto. Skriv vilken fastighet det gäller.

Skicka eller lämna Ansökan om medlemskap i Jälkarbyn Fiber till Jälkarbyn Fiber ek förening, c/o Andersson, Jälkarbyn 303, 776 95 Vikmanshyttan. Vi behöver få avgift och ansökan senast den 15 maj. Vi kommer i första hand att kommunicera med er via e-postadress. Var därför vänlig att se till att vi har er aktuella e-postadress. Meddela ny adress till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Om ni INTE använder e-post så får vi hålla kontakten på annat sätt. (Vi är tacksamma om ni ser till att ha aktuell adress utskriven på er postlåda. Det underlättar för oss att kunna lägga informationen i rätt postlåda!)
Mer information finns här på www.jalkarbynfiber.se 
Med vänlig hälsning
Styrelsen för Jälkarbyn Fiber ek förening

 

Kort om de olika kostnader som blir aktuella:

Medlemsavgift 100 kronor per år.


För att finansiera anskaffningen av anläggningen tas en insats ut per ansluten fastighet. Storleken kan vi inte säkert bedöma ännu. Var och en får ta ställning till om man vill gå med eller inte när man vet summans storlek. Andra föreningar har hamnat mellan 16 000 och 20 000 kronor. Betalning/delbetalning kan bli aktuell under hösten 2016. Om man väljer att gå med vid en senare tidpunkt blir det dock avsevärt mycket högre avgift, eftersom det då inte utgår bidrag från Länsstyrelsen för den anslutningen.
Det finns förmånliga banklån att utnyttja om man vill dela upp betalningen. Södra Dalarnas Sparbank har fiberlån, som varje enskild fastighetsägare har möjlighet att ta, se vår hemsida.
Byanätavgift 1 000 kronor + moms per år till föreningen (löpande kostnader för drift, underhåll, administration
operatörskostnader och avskrivningar mm).
Efter hand, i takt med att anläggningen skrivs av, kommer del av insatsen att kunna betalas tillbaka.
Det kan bli aktuellt med en anslutningsavgift om 1 000 kr per ansluten fastighet/byggnad beroende på vilken
utrustning som behövs och hur den ska finansieras.
Månadsavgift tillkommer för det utbud ni själva väljer från nätoperatör.

Grävning och dragning av fiber från tomtgräns fram till huset...

kommer att ingå i insatspriset då vi fått beskedet att den delen också är bidragsberättigat.

 

 

 

Liten uppdatering! januari 2016

Vi inväntar fortfarande besked från Länsstyrelsen då de i sin tur har väntat på riktlinjer från jordbruksverket. Det senaste vi har fått veta är att de tar beslut om bidrag i mars.

Hälsningar Styrelsen

 NYHETSBREV 2,  november 2015

Hej bybor,

Här kommer på nytt lite underhandsinformation till er som har anmält att ni är intresserade av bredbandsfiber i Jälkarbyn med omnejd. Vi försöker i möjligaste mån även informera alla som bor eller äger fastighet inom området.

Vi är tacksamma om ni informerar oss om ny e-postadress. Ibland kan styrelsen behöva nå fram med snabbinformation. Alla har inte e-post eller tillgång till dator. Prata gärna med era grannar för att informera och informeras.

Fortlöpande information anslås även på anslagstavlan vid klockstapeln i Jälkarbyparken.

Vår hemsida på nätet är nu igång. Den finns på webbadressen www.jalkarbynfiber.se. Vi försöker fortsätta att uppdatera den så snart det finns nyheter om förberedelserna för fiberarbetet.

I oktober fick vi meddelande från Länsstyrelsen att Länsstyrelsen inte kan fatta det beslut om bredbandsstöd, som planerats under oktober. Jordbruksverket håller fortfarande på att utarbeta föreskrifter. I praktiken innebär det att det tyvärr kommer att dröja till januari/februari 2016 innan vi kommer att få beslut om vi får det bidrag, som är en förutsättning för att vi ska kunna sätta igång.

Först efter Länsstyrelsens beslut avser vi att ta kontakt med er för att skriva avtal om anslutning till bredbandsfiber. Vi kommer också att ta kontakt med markägare för att skriva avtal om mark­intrång. Samtidigt startar arbetet med upphandling av grävningstjänsten.

Vi bedömer i dagsläget att kostnaden för respektive hushåll kommer att understiga 20 000 kronor. Om man väljer att inte ansluta sig från början, utan vill ansluta senare, kommer det att bli mycket dyrare, ca 60 000 kr, i och med att kostnaden då inte är bidragsberättigad.

Under sommaren har nödvändiga samråd skett med Länsstyrelsens kultur- och naturvårdsenheter samt med Hedemora kommun. Länsstyrelsens kultur- och naturvårds­enheter har synpunkter på vissa planerade ledningssträckor. Det ska nog inte vara några problem att ta hänsyn till och ändra ledningssträckor utifrån dessa synpunkter.

Ytterligare några hushåll har tagit ställning till att vara med och det är nu ca 75 st som sagt sig vara intresserade.

Hälsningar

Styrelsen för Jälkarbyn Fiber Ekonomisk förening

e-postadress: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

hemsida: www.jalkarbynfiber.se

Nytt juni 2015

 Hej bybor!

Här kommer lite underhandsinformation till er som har anmält att ni är intresserade av bredbandsfiber i Jälkarbyn med omnejd. Ett första informationsmöte hölls i Granbo bystuga den 25 februari 2015. Informationen hade då gått ut till boende i Bya, Jälkarbyn, del av Norrhyttan, Utah, Vretbo och Västanå.

Vid mötet var det ca 30 personer som anmälde sitt intresse för projektet. Dessutom anmälde några att de var intresserade av att arbeta med projektet. Sedan mötet den 25 februari har denna arbetsgrupp varit igång. Efter mötet har stort intresse visats för att utvidga området. Avsikten är nu att vi ska få ett fibernät som omfattar Jälkarbyn, Utah, Vretbo, Bya, Norrhyttan, Nordanby och Hedenslund.

Vi har nu inventerat hela området som består av ca 100 hushåll, varav drygt 70-talet har anmält intresse för att delta.

Vi har bildat en ekonomisk förening, Jälkarbyn Fiber Ekonomisk förening, och har i slutet av maj lämnat in en ansökan till länsstyrelsen om landsbygdsstöd för att få det bidrag som är en förutsättning för att kunna genomföra projektet.

Länsstyrelsen planerar att påbörja handläggningen av ansökningar om bidrag tidigast i mitten av september 2015. I oktober beräknar länsstyrelsen att de kan börja fatta beslut om stöd. Troligen kan utbetalningar av stödet ske först under våren 2016.

Efter oktober, eller när beslutet tagits, kan arbetet börja med att planera för grävarbeten under våren 2016.

Under hösten avser vi att ta kontakt med er för att skriva avtal om anslutning till bredbandsfiber. Vi kommer också att ta kontakt med markägare för att skriva avtal om markintrång. Vi bedömer i dagsläget att kostnaden för respektive hushåll kommer att understiga 20 000 kronor.

Mer information kommer under hand att läggas ut här på hemsidan.

Hälsningar

Arbetsgruppen för Jälkarbyn Fiber Ekonomisk förening

 

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image