Nytt Februari/Mars 2017

(Detta har också sänts ut som brev till samtliga medlemmar)                                                                                    

Nu är vi äntligen igång! Vecka 6 har Tuna Fiberteknik påbörjat grävning söder om järnvägen. Vi hoppas att vintervädret fortsätter att vara till vår fördel.

I slutet av januari i år fick ni e-post eller brev med information och schaktplan över området. Innan grävning kommer Calle Lindroth, Tuna Fiberteknik att kontakta alla markägare om markintrång.
Om ni har synpunkter är det värdefullt att ni så snart som möjligt hör av er till: 

Calle Lindroth, Tuna Fiberteknik AB

Kolargatan 3, 784 68 Borlänge

070-285 68 00

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

I menyn finns länk till schaktplanen under rubriken Projektet/Ledningssträckning. Vi kommer fortlöpande att försöka informera om arbetet här på hemsidan.

Området norr om järnvägen väntar på att Trafikverket ska ge besked om lämpliga punkter för borrning under allmänna vägen.

Av schaktplanen framgår att vårt fiberområde söder om järnvägen kommer att matas från en inkopplingspunkt vid Västanåvägen. Fastigheterna norr om järnvägen matas från inkopplingspunkter i Norrhyttan-Nordanby. På så sätt blir det inte någon grävning i järnvägens område.

Visst kan det tidvis komma att bli störningar i framkomligheten på byvägar, men tanken är att de inte ska gräva upp hela vägen utan hålla sig i kanten och ta upp en smal ränna med en minikedjegrävare. Vid något tillfälle dagtid kan det förstås bli lite trångt där de håller på. Entreprenören har flaggat för att det ska bli minimala problem. I någon punkt kan de behöva gräva av vägen, men annars skjuter de ledningen under vägkroppen när de korsar vägen.

Planeringen har pågått en tid, fakturorna har börjat komma. Vi måste ha pengar och betala dem under hand annars avstannar arbetet. Exakt slutsumman är svår att veta. Det vi har att gå på är en beräknad, trolig slutsumma. Skulle det bli ett mindre överskott kan pengarna användas för att betala kommande års utgifter.

 Mer info om betalning finns i brevet som skickats ut till samtliga medlemmar. (Om någon saknar detta brev hör av er till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.)

I menyn under Finansiering finns information om möjligheten att få fiberlån på Södra Dalarnas Sparbank eller om ni kontaktar er egen bank.

Styrelsen för Jälkarbyn Fiber ekonomisk förening

 

 

 

 

Nyheter Januari 2017

Ca 75 hushåll har nu skickat in sina avtal och betalat in delbetalningen 10 000 kr. Roligt tycker vi i Styrelsen, att gensvaret är så stort!

Här kommer lite info från Tuna Fiberteknik AB i januari 2017:
Min tanke med arbetsgången när det gäller grävningen:
·         Jag tar fram ett förslag på schaktning av huvudledning i början av januari 2017, som jag skickar över till Styrelsen för påseende och kommentarer. Här vill jag gärna ha synpunkter vad det gäller markförhållanden m.m. som kan underlätta arbetet och även om ni anser att det finns bättre alternativ.
·         Efter att ni återkommit med synpunkter så spikar vi schaktplanen för huvudledningen senast 1/2 2017.
·         Under februari arbetar vi vidare med att fastighetsägarna får rita in var/hur dom vill ha in fibern i huset. Här vill jag ha direktkontakt med medlemmarna, och vid behov, besöka dem på plats för stöd och rådgivning kring placering av fiberboxen.
·         Målsättningen är att ha tomtgrävningarna beslutade och klara senast 1/3 2017.
·         1/3 2017 ska vi alltså ha allting förberett och klart för att köra igång att gräva, så fort tjälen gått ur marken.

 

Vänliga hälsningar
Styrelsen

 Nyhetsbrev November 2016

Hej bybor,

Här kommer på nytt lite underhandsinformation om arbetet med bredbandsfiber i Jälkarbyn med omnejd. 

Vi har under september-oktober haft annons ute på en nationell anbudssida för upphandling av grävning och fiberdragning. Anbud lämnades av fyra olika entreprenörer. Styrelsen har gått igenom och tagit ställning till dem utifrån de urvalskriterier som föreskrevs i annonsen beträffande pris, referenser och erfarenhetsbeskrivning. Beträffande teknik bedömde vi att alla anbudsgivare uppfyllde ställda krav. Priset blev avgörande. Vid sammanställningen hade Tuna Fiberteknik AB det avgjort lägsta priset vilket gav dem högsta poängen. Avtal skrivs därför med Tuna Fiberteknik AB om totalentreprenaden.

Ca 75 hushåll har anmält sig som medlemmar i Jälkarbyn Fiber ekonomisk förening och betalat medlemsavgiften om 100 kr. 

Ni har i slutet av oktober fått ett avtal om anslutning i er postlåda. Avtal och betalning om 10 000 kr har vi bett er skicka in senast 30 november 2016. Ni som inte redan gjort det, påminner vi nu om att skicka in avtal och betalning, för att det fortsatta arbetet inte onödigt ska fördröjas.

Upphandlingen har tyvärr dragit ut på tiden och vi är beroende av vädret. Som det ser ut nu kommer inte själva grävningen att komma igång under 2016. Entreprenören kommer att hålla kontakt med er vid planering och genomförande. Detaljprojekteringen är inte klar, men ni kan börja fundera på i vilket läge det kan vara lämpligt att gräva för ledningen inne på er tomt och var ni önskar att den ska gå in i huset.

Arbetet beräknas vara klart 31 juli 2017.

Hälsningar

Styrelsen för Jälkarbyn Fiber Ekonomisk förening

e-postadress: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 Liten uppdatering 19/8 2016

Styrelsen håller nu på att förbereda handlingar som inom kort ska läggas ut på en nationell anbudssida för offentlig upphandling av grävning och fiberdragning. Anbudsförfarandet är en förutsättning för att vi ska få ut det beviljade bidraget från Jordbruksverket. Anbudsförfarandet ska ligga ute på siten i minst tre veckor. Därefter ska inkomna offerter granskas, jämföras och beslut tas av styrelsen.

Förhoppningsvis kan grävningen påbörjas, men knappast slutföras, under hösten innan tjälen sätter stoppet.

Vänliga hälsningar

Styrelsen 

 

 

 

Årsmöte

Medlemmarna i Jälkarbyn Fiber ekonomisk förening kallas härmed till ordinarie årsmöte måndagen den 13 juni kl 19.00 i Granbo bystuga, Granbovägen 7, Vikmanshyttan.

Mötet inleds med att Petri Routsalainen, Tuna Fiberteknik och Elin Aura, Hedemora Energi informerar om fiber.

Välkomna!

Gå gärna in under länken föreningen här på sidan och ta del av stadgar mm.

Verksamhetsberättelsen hittar ni under länken föreningen eller om ni klickar HÄR

Den som inte betalat medlemsavgiften om 100 kr och skickat in medlemsansökan har inte rösträtt på årsmötet.

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image