JÄLKARBYN FIBER                                                      

 

PROJEKTBESKRIVNING 2015-05-27

 Bakgrund:

Vi har läst i tidningar om telestationer som släcks ner med kort varsel. Fastighetsägare på landsbygden måste själva gå ihop och bygga ett fibernät i sitt område, som ger möjligheten att ansluta sig till en uppkoppling för TV, telefoni, bredband och framtida tjänster. Bredbandsfiber är en förutsättning för framtida bosättning på landsbygden och ett sätt att stimulera företagsutveckling.

 Projektets namn:

Jälkarbyn Fiber.

Bredbandsfiber i Jälkarbyn med omnejd i Hedemora kommun, Dalarnas län.

 Syfte:

Ansluta Jälkarbyn med omnejd till bredbandsfiber.

 Målsättning:

Fungerande bredband för alla, dvs att minst 85 % av de fastboende fastigheterna ansluter sig. För närvarande har 71 % anmält sitt intresse för att delta. Det finns ca 24 företagare, 235 personer och ca 100 hushåll i området. Vi beräknar att ca 13 km bredbandsnät kommer att anläggas.

 Tillvägagångssätt:

Inledning

En inbjudan till informationsmöte angående utbyggnad av bredbandsfiber skickades till fastighetsägare i området.

 Informationsmötet hölls den 25 februari 2015. Ca 50 % av de inbjudna fastighets­ägarna infann sig till mötet. Deltagarna anmälde sitt intresse till utbyggnad. Några anmälde sig till att delta i en arbetsgrupp.

 Vid mötet medverkade en representant för Hedemora Energi och en representant från en förening som byggt fibernät.

 Arbetsgruppen har sedan dess träffats varannan vecka.

 Kontakt med Hedemora Energi för information om anslutningspunkter, olika fibertyper och för att få kartmaterial.

 Möjliga servicepunkter/anslutningspunkter för projektet: Ställverket Vikmanshyttan, Norrhyttan, Nordanby.

 Med hänsyn till befintliga anslutningspunkter framkom möjligheten att ansluta även närliggande områden. Ny intresseförfrågan skickades till dessa.

 Vid förnyad kontakt med Hedemora Energi har vi fått tips på installatörer och entreprenörer samt kartor i lämplig skala om 1:5000.

 Förteckning över fastighetsägare som är intresserade av att teckna sig för en utbyggnad av bredbandsfiber.

 Bildande av ekonomisk förening:

Antagande av stadgar och val av interimsstyrelse 2015-05-07.

Kontakt med entreprenör för stöd vid beräkning av kostnaden inför ansökan om landsbygdsstöd.

Inlämning av ansökan om landsbygdsstöd till länsstyrelsen före 2015-05-31.

Nytt informationsmöte och kontraktsskrivning efter beviljande av landsbygdsstöd.

 

Beräknat antal timmar: i största möjliga utsträckning kommer arbetet att genomföras med ideellt arbete.

Vi avser att behålla bredbandsnätet när det är färdigställt.

 

 Projektets slutdatum: December 2017.

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image